Pilot Ede

In Ede is ‘Stoel Vrij met Kerst’ in 2017 en 2018 in samenwerking met Welzijnsorganisatie Malkander ( https://www.malkander-ede.nl ) uitgevoerd. De ervaringen zijn zeer positief en de animo groeit zowel regionaal als landelijk.

 

Wederkerigheid belangrijk.

Zij die het hardst een steuntje in de rug nodig hebben, zijn vaak het meest lastig te bereiken. Schaamte kan daarbij een rol spelen.
Uit een publicatie van Marcel Olde Rikkert blijkt dat wederkerigheid uitkomst kan brengen door het vragen van een ‘tegenprestatie’. Bijvoorbeeld het verzoek aan de gasten om ‘een verhaal te vertellen’. Zij hebben zo het gevoel dat zij niet zomaar ‘iets voor niets’ krijgen en iets terug kunnen doen. Hierdoor ontstaat een waardevolle en meer gelijkwaardige beleving voor allemaal zonder dat er een zweem van medelijden of liefdadigheid in doorklinkt.