‘Stoel Vrij’ is een groeiproject. Onze doelstelling is dat het project in drie jaar is uitgegroeid naar een brede deelname. Aan het tweede jaar zal een gezond-voedsel-element (tips voor gezonde voeding etc.) worden toegevoegd, waarvoor uiteraard nieuwe partners worden gezocht. De ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in de zorg, wetenschap e.d. zullen in het derde jaar uiteraard worden meegenomen in de uitvoering. Dan zal ook geprobeerd worden andere dagen dan de kerstdagen ‘Stoel Vrij’ toe te passen.

 

 

PLANNING

2019  Opstart en uitvoering
2020  Toevoeging Food element (tips gezond en duurzaam eten)
2021  Uitbreiding andere dagen in het jaar ( b.v. vakanties, Pasen etc.)