Op aanvraag sturen wij u graag een praktisch draaiboek
Onderstaand alvast wat praktische informatie.

 • 1)  Samenstellen projectgroep
  Vormen projectgroep (met vrijwilligers)
 •   Begroting opstellen (uren en communicatiemiddelen)
 •   PR materiaal bestellen (flyers, posters, lay-out advies vragen)
 •   Doelgroepen inventariseren binnen eigen netwerk
 1. Aanschuivers
 2. Aanbieders
 3. Organisaties voor welzijn en goede doelen; waar bovenstaande doel-groepen (1 en 2)  zich bevinden

WIE vindt aanbieders en aanschuivend?
Welzijn, zorg- en vrijwilligers organisaties – 55+ wooncomplexen – Scholen  Scouting –  Kerken | moskeeën – Wijkteam – Sociaal team – RIBW – Gemeente  Sportverenigingen – Ontmoetingsplekken- Leger des Heils – Serviceclubs Winkeliersverengingen – Vrijwilligersorganisatie – Vluchtelingenwerk , Jongerenwerkers – Ouderenbonden – WMO-afdelingen – Gemeente  Voedselbank – Mantelzorgsteunpunt – Buurthuizen – Sociale cafe’s – Verenigingen – fysio – huisartsen – verzorgingshuizen – apotheek

2)  PR materiaal verspreiden

 •  Maak gebruik van de gratis huisstijl. Nieuwsbrieven, mailing, social media, langs (laten) brengen/ ophangen, uitdelen drukbezochte plekken, mensen aanspreken.
 •  Bezoek ontmoetingsplekken, ga in gesprek met doelgroepen

3)  Korte screening aanbieders en aanschuivers
Matchen aanbieders en aanschuivers
Kennismakingbezoekjes van aanbieders bij aanschuivers

De aandachtspunten: 

 •   ’Intakegesprek’ (wie), vervoer (gastheer en/of anders)
 •   Gesprektips, duur van de maaltijd. Hoe om te gaan met dieetwensen (alcohol ja/nee,   diabetes, etc.)
 •    Privacy gevoelige info: bijv. licht psychische problematiek
 •   Gasten zijn eenzame en/of geïsoleerde mensen, die zelfstandig kunnen eten en van      het toilet gebruik kunnen maken. Ook is een gesprek kunnen voeren wenselijk.
 •    Leeftijd speelt geen rol, eenzaamheid is het uitgangspunt.
 •   Van gastgezinnen vragen we vooral enthousiasme en hart voor de medemens, met  plaats aan hun kersttafel voor 1 of meer gasten en bereid zijn vervoer voor gasten te verzorgen.

 

 AANSCHUIVERS

 • Kom je alleen of met meerdere?
 • Zijn er dieetwensen/ allergieën?
 • Mobiliteit (i.v.m. vervoer en ruimte)
 • Eerste of tweede kerstdag?
 • Wat zijn de NAW gegevens?

 

 

AANBIEDERS

 • Eerste of tweede kerstdag?
 • Hoeveel stoelen heb je vrij?
 • Wat past het beste bij jouw situatie?
 • Voorbereiden? Blijf jezelf, vraag luister en geniet.
 • Wie op bezoek gewenst? Geef een voorkeur op aan de organisatie.
 • Wat kook ik? Bespreek het met je gasten tijdens een kennismakingsgesprek.
 • Heb je ruimte voor mensen met een rolstoel/rollator? Ben je in de gelegenheid om mensen op te (laten) halen?
 • Wat zijn de NAW gegevens?

 

Zelf aanschuivers vinden.

In je ’eigen straat’ – Buurtcafe’s – Wijkgebouw – Sociaal cafe – verenigingen – e.d.